saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000016

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas tributarias no imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados para a reactivación do mercado de vivendas, da súa rehabilitación e o seu financiamento, e outras medidas tributarias

Número de rexistro de entrada: 08041655

Data de creación: 19/07/2010

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/07/2010 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08041655
19/07/2010 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08041655
19/07/2010 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08041655
30/08/2010 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
30/08/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08009091
31/08/2010 Publicación da iniciativa BOPG Número: 302
07/09/2010 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/09/2010 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08009227
09/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08047920
09/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08047921
09/09/2010 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08047924
09/09/2010 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 309
10/09/2010 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08009265
15/09/2010 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/09/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08009538
15/09/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08048519
16/09/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08048620
16/09/2010 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 314
16/09/2010 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 314
21/09/2010 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
28/09/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08050518
28/09/2010 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
30/09/2010 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08050946
30/09/2010 Designación da Ponencia Comisión
30/09/2010 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 08050986
01/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010215
04/10/2010 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 326
06/10/2010 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
13/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010633
14/10/2010 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 333
15/10/2010 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
15/10/2010 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08052710
15/10/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08052689
15/10/2010 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08010845
15/10/2010 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 08010846
15/10/2010 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08052716
18/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08010864
19/10/2010 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 336
19/10/2010 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 336
20/10/2010 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
20/10/2010 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
26/10/2010 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
27/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011251
27/10/2010 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08011280
27/10/2010 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08011281
27/10/2010 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 342
28/10/2010 Certificación Rexistro de saída: 08011301
29/10/2010 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08011312
29/10/2010 Publicación da lei BOPG Número: 344
15/11/2010 Publicación da lei no DOG DOG Número: 219
03/12/2010 Publicación da lei no BOE BOE Número: 292
saltar ao pe de páxina