saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000026

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de disciplina orzamentaria e sustentabilidade financeira

Número de rexistro de entrada: 08064031

Data de creación: 15/04/2011

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
15/04/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08064031
15/04/2011 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08064031
15/04/2011 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08064031
25/04/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
26/04/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08015451
26/04/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08015452
26/04/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 457
27/04/2011 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
29/04/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08064506
29/04/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 460
02/05/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/05/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08015668
03/05/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 462
05/05/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064754
06/05/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08015780
06/05/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08064771
09/05/2011 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
09/05/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/05/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08015834
10/05/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 467
11/05/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015881
11/05/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08064943
12/05/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064982
12/05/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08064984
12/05/2011 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 469
13/05/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08015915
16/05/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/05/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08065036
16/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015926
18/05/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 472
18/05/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/05/2011 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
18/05/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/05/2011 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
25/05/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08065153
25/05/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08065166
26/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016108
26/05/2011 Designación da Ponencia Comisión
27/05/2011 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 479
31/05/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
01/06/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 482
03/06/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
03/06/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08016207
03/06/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08065584
03/06/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08065609
03/06/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08065614
06/06/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08016229
06/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016230
06/06/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 484
06/06/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 484
07/06/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
07/06/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
14/06/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016475
15/06/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08016476
15/06/2011 Certificación Rexistro de saída: 08016477
15/06/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08016478
15/06/2011 Publicación da lei BOPG Número: 490
29/06/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 124
20/07/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 173
saltar ao pe de páxina