saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000027

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08064321

Data de creación: 27/04/2011

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
27/04/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08064321
02/05/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
03/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015673
03/05/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08015675
03/05/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 462
16/05/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08065030
18/05/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/05/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08015929
18/05/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
18/05/2011 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08015947
18/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08015948
19/05/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 473
19/05/2011 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 473
27/05/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08065236
27/05/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08065238
31/05/2011 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
31/05/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08016170
31/05/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016170
31/05/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 481
06/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08065690
06/06/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08065691
07/06/2011 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/06/2011 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/06/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08016482
16/06/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08066237
16/06/2011 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08066239
16/06/2011 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 491
21/06/2011 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
22/06/2011 Designación da Ponencia Comisión
23/06/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08066437
27/06/2011 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
07/09/2011 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 533
09/09/2011 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
09/09/2011 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08070124
09/09/2011 Recordatorio: GG.PP: Mantemento de emendas e votos particulares Rexistro de saída: 08017364
09/09/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08070127
09/09/2011 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08070178
12/09/2011 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08017422
12/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017423
12/09/2011 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/09/2011 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/09/2011 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 537
13/09/2011 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 537
27/09/2011 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
28/09/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08017907
28/09/2011 Publicación da lei BOPG Número: 548
29/09/2011 Certificación Rexistro de saída: 08017912
29/09/2011 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08017913
29/09/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08017914
24/10/2011 Publicación da lei no DOG DOG Número: 203
08/11/2011 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 08073356
08/11/2011 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 575
09/11/2011 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08018945
10/11/2011 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 215
11/11/2011 Publicación da lei no BOE BOE Número: 272
saltar ao pe de páxina