saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000038

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias

Número de rexistro de entrada: 08074186

Data de creación: 25/11/2011

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
25/11/2011 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08074186
29/11/2011 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
30/11/2011 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 08019423
30/11/2011 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08019424
30/11/2011 Publicación da iniciativa BOPG Número: 591
07/12/2011 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
15/12/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08074982
15/12/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08019671
15/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019671
16/12/2011 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 601
20/12/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08075155
20/12/2011 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08075165
21/12/2011 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08019787
21/12/2011 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
21/12/2011 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
26/12/2011 Solicitude de ampliación do prazo de emendas ao articulado Rexistro de entrada: 08075273
28/12/2011 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/12/2011 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08019931
28/12/2011 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08019931
27/01/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08020212
27/01/2012 Notificación á Presidencia da Comisión Rexistro de saída: 08020213
30/01/2012 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 628
02/02/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08077176
02/02/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08077195
02/02/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08077201
02/02/2012 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08020346
03/02/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/02/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08077226
07/02/2012 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
08/02/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08020449
08/02/2012 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 635
08/02/2012 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 635
14/02/2012 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
16/02/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08020685
17/02/2012 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08078270
17/02/2012 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 642
20/02/2012 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08078328
21/02/2012 Designación da Ponencia Comisión
21/02/2012 Acordo na comisión: Designación de Ponencia Rexistro de entrada: 08078418
21/02/2012 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
27/02/2012 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021216
13/03/2012 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 658
15/03/2012 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
15/03/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08079393
15/03/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08079438
15/03/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08079437
16/03/2012 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08021325
16/03/2012 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08021326
20/03/2012 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 662
20/03/2012 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 662
21/03/2012 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
21/03/2012 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
27/03/2012 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
28/03/2012 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08021555
28/03/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08021556
28/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021557
28/03/2012 Publicación da lei BOPG Número: 667
11/04/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 69
27/04/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 101
saltar ao pe de páxina