saltar ao contido

Expediente: 08/PL-000040

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de xuventude de Galicia

Número de rexistro de entrada: 08077759

Data de creación: 14/02/2012

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
14/02/2012 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 08077759
14/02/2012 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 08077759
14/02/2012 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 08077759
21/02/2012 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/02/2012 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
22/02/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08020858
22/02/2012 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 08020859
22/02/2012 Publicación da iniciativa BOPG Número: 645
22/02/2012 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 645
05/03/2012 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08079045
05/03/2012 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
06/03/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08021091
06/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021091
07/03/2012 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 654
09/03/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08079253
09/03/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08079258
12/03/2012 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 08021205
12/03/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
12/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021212
12/03/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08079269
12/03/2012 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 657
14/03/2012 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
15/03/2012 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08079366
15/03/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08021285
15/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021285
16/03/2012 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 661
21/03/2012 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 08079581
21/03/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08021376
21/03/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021376
21/03/2012 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
21/03/2012 Ampliación da prórroga do prazo de emendas Mesa do Parlamento
21/03/2012 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 663
27/03/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08079948
27/03/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08079953
27/03/2012 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 08079954
10/04/2012 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
10/04/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08080438
10/04/2012 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
11/04/2012 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 675
11/04/2012 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 677
12/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08021846
12/04/2012 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08080703
12/04/2012 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 08080719
13/04/2012 Designación da Ponencia Comisión
13/04/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08021948
13/04/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08080808
16/04/2012 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 678
17/04/2012 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/04/2012 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
17/04/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08022035
14/05/2012 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/05/2012 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 700
31/05/2012 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
31/05/2012 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 08022991
31/05/2012 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 08083484
31/05/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08083486
01/06/2012 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 08083492
01/06/2012 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 08022999
01/06/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023000
04/06/2012 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 705
04/06/2012 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 705
05/06/2012 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
05/06/2012 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
12/06/2012 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
18/06/2012 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 08023361
18/06/2012 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 08023362
18/06/2012 Certificación Rexistro de saída: 08023363
18/06/2012 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 08023364
19/06/2012 Publicación da lei BOPG Número: 716
20/07/2012 Publicación da lei no DOG DOG Número: 139
08/09/2012 Publicación da lei no BOE BOE Número: 217
saltar ao pe de páxina