saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000040

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei polo que se aproba unha retribución de carácter extraordinario para os empregados do sector público autonómico de Galicia en concepto de recuperación dos importes efectivamente deixados de percibir na parte proporcional ao tempo de servizos prestados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 28 de febreiro de 2013

Número de rexistro de entrada: 09051429

Data de creación: 10/06/2016

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Lectura única

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/06/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09051429
10/06/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09051429
10/06/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09051429
14/06/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022323
21/06/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022432
21/06/2016 Lectura única:Aceptación do procedemento pola Mesa Mesa do Parlamento
22/06/2016 Publicación do acordo da aceptación trámite de lectura única pola Mesa BOPG Número: 663
27/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051743
27/06/2016 Cualificación de emendas pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento
27/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051756
27/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051774
27/06/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022511
28/06/2016 Lectura única:Debate de lectura única ante o Pleno Pleno do Parlamento
29/06/2016 Certificación Rexistro de saída: 09022565
29/06/2016 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09022566
29/06/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09022567
29/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022568
29/06/2016 Publicación da lei BOPG Número: 666
saltar ao pe de páxina