saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000006

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de espectáculos públicos e actividades recreativas

Número de rexistro de entrada: 10016854

Data de creación: 19/09/2017

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/09/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10016854
19/09/2017 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10016854
19/09/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10016854
19/09/2017 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/09/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10004656
19/09/2017 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10004657
20/09/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 178
02/10/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10018001
05/10/2017 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005120
05/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005120
06/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10018398
06/10/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 188
09/10/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005165
09/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005203
09/10/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10018508
10/10/2017 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 190
10/10/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
10/10/2017 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
13/10/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10018726
16/10/2017 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005356
17/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005356
18/10/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 195
19/10/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10019086
20/10/2017 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
20/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005472
20/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005472
23/10/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 198
25/10/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10019388
25/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005565
25/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005565
26/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019461
26/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019480
26/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019489
26/10/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 201
27/10/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005586
27/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10019494
31/10/2017 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
07/11/2017 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
08/11/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10019889
08/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10019907
08/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005760
09/11/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10020002
09/11/2017 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 208
10/11/2017 Designación da Ponencia Comisión
13/11/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10005802
13/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10020198
13/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005811
13/11/2017 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 209
13/11/2017 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 209
14/11/2017 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/11/2017 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
28/11/2017 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 10020880
28/11/2017 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 10006056
30/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006104
01/12/2017 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 221
07/12/2017 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
07/12/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10021241
07/12/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10006205
07/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021243
07/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021248
07/12/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10021249
11/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006244
11/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006245
12/12/2017 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 225
13/12/2017 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
13/12/2017 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
19/12/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
27/12/2017 Certificación Rexistro de saída: 10006489
27/12/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10006490
27/12/2017 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10006491
27/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006492
saltar ao pe de páxina