saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000011

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Número de rexistro de entrada: 10039156

Data de creación: 19/10/2018

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/10/2018 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10039156
19/10/2018 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10039156
19/10/2018 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10039156
19/10/2018 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10011913
19/10/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10011916
19/10/2018 Publicación da iniciativa BOPG Número: 374
19/10/2018 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/10/2018 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
29/10/2018 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10039456
30/10/2018 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
30/10/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012059
31/10/2018 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 378
06/11/2018 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10039693
06/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012124
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039804
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039844
07/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10039866
07/11/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10012155
12/11/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10040119
12/11/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012217
13/11/2018 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 382
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040415
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040420
16/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040424
17/11/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10040427
17/11/2018 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10040428
19/11/2018 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10040429
19/11/2018 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10040431
19/11/2018 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10040432
19/11/2018 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10040433
19/11/2018 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10040434
19/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012312
19/11/2018 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
20/11/2018 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10012342
21/11/2018 Notificación ao cidadán Rexistro de saída: 10012383
21/11/2018 Notificación ao cidadán Rexistro de saída: 10012384
21/11/2018 Notificación ao cidadán Rexistro de saída: 10012382
21/11/2018 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10040675
21/11/2018 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 386
21/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012367
22/11/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10012390
23/11/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10040784
23/11/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10040800
23/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012418
23/11/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012419
23/11/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10040803
26/11/2018 Designación da Ponencia Comisión
26/11/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012430
26/11/2018 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 389
26/11/2018 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 10040856
26/11/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10012437
27/11/2018 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
27/11/2018 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
28/11/2018 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10040986
28/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012496
28/11/2018 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10041012
28/11/2018 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 390
29/11/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10012501
30/11/2018 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10041175
03/12/2018 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10012561
04/12/2018 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 393
11/12/2018 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/12/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10041652
11/12/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012650
12/12/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10041654
12/12/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10041657
12/12/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10041660
12/12/2018 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012676
13/12/2018 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 397
14/12/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012719
14/12/2018 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 398
18/12/2018 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
21/12/2018 Sen descrición Rexistro de saída: 10012848
21/12/2018 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10012849
21/12/2018 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10012850
21/12/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10012851
21/12/2018 Publicación da lei BOPG Número: 403
31/01/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 423
21/02/2019 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10014177
04/02/2020 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10063065
saltar ao pe de páxina