saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000013

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de ordenación farmacéutica de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10047930

Data de creación: 18/03/2019

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
18/03/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10047930
18/03/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10047930
18/03/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10047930
20/03/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
20/03/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
20/03/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10014626
20/03/2019 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10014627
21/03/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 446
01/04/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10048416
02/04/2019 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
02/04/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10014909
02/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10014909
03/04/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 455
08/04/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10048896
08/04/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10015019
08/04/2019 Coñecemento das emendas á totalidade Mesa do Parlamento
11/04/2019 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/04/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10049035
11/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015070
12/04/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10049105
12/04/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 460
12/04/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015104
12/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015104
15/04/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 461
17/04/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
20/04/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10049271
23/04/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
23/04/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015180
23/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015180
23/04/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 465
24/04/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10049369
25/04/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015221
25/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015221
26/04/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 468
29/04/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049473
29/04/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049476
29/04/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049478
29/04/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049490
29/04/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10015251
29/04/2019 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
30/04/2019 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
02/05/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10049526
02/05/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10015278
02/05/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015284
02/05/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10049550
02/05/2019 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/05/2019 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 472
06/05/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
07/05/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
09/05/2019 Designación da Ponencia Comisión
09/05/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10015349
09/05/2019 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 10015350
09/05/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015354
10/05/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10049825
10/05/2019 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 475
13/05/2019 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
13/05/2019 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
21/05/2019 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/05/2019 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
28/05/2019 Estudo do proxecto Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/05/2019 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
04/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015584
05/06/2019 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 483
13/06/2019 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
13/06/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10051486
13/06/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015723
13/06/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10051487
13/06/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10051490
13/06/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10051554
17/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015753
17/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015754
17/06/2019 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 488
17/06/2019 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 488
18/06/2019 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
18/06/2019 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
25/06/2019 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
28/06/2019 Publicación da lei BOPG Número: 494
28/06/2019 Certificación Rexistro de saída: 10015958
28/06/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10015959
28/06/2019 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10015960
28/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015961
saltar ao pe de páxina