saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000014

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de administración dixital de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10048795

Data de creación: 05/04/2019

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
05/04/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10048795
05/04/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10048795
05/04/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10048795
08/04/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/04/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10015028
09/04/2019 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10015029
09/04/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 458
15/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015118
15/04/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 461
22/04/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10049278
23/04/2019 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
23/04/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015181
23/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015181
23/04/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 465
23/04/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
24/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015211
25/04/2019 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 467
25/04/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015231
25/04/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015231
26/04/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 468
06/05/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10049589
06/05/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
07/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049616
07/05/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015321
07/05/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015321
07/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049625
07/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10049628
07/05/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10015331
07/05/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 474
09/05/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10049801
13/05/2019 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/05/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/05/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015382
13/05/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015382
14/05/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 476
15/05/2019 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/05/2019 Comunicación Rexistro de entrada: 10049918
16/05/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 478
21/05/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
24/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10050141
24/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10050143
24/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10050144
24/05/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10050145
24/05/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10015504
27/05/2019 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
28/05/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
03/06/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10015568
04/06/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10050528
04/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015580
04/06/2019 Designación da Ponencia Comisión
04/06/2019 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 482
05/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015591
05/06/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10050675
05/06/2019 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 483
06/06/2019 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 484
07/06/2019 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 10015658
07/06/2019 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 10015660
10/06/2019 Solicitudes de audiencia (art. 115.3) Rexistro de entrada: 10051073
10/06/2019 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
10/06/2019 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
10/06/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
11/06/2019 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 10015671
21/06/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10051808
24/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015853
24/06/2019 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
25/06/2019 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 492
28/06/2019 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
28/06/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10052062
28/06/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10015956
28/06/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10052064
28/06/2019 Solicitude de retirada de emendas Rexistro de entrada: 10052068
28/06/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10052069
28/06/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10052070
02/07/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015997
02/07/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015998
02/07/2019 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
02/07/2019 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
03/07/2019 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 497
03/07/2019 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 497
09/07/2019 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
12/07/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10016162
12/07/2019 Certificación Rexistro de saída: 10016161
12/07/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016163
12/07/2019 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10016159
12/07/2019 Publicación da lei BOPG Número: 504
saltar ao pe de páxina