saltar ao contido

Expediente: 10/PNP-002489

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a demanda polo Goberno galego ao Goberno central da realización das modificacións necesarias na lexislación estatal para garantir a corresponsabilidade parental e as relacións familiares dos fillos con ambos proxenitores nos casos de cesamento da convivencia

Número de rexistro de entrada: 10032914

Data de creación: 28/06/2018

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización: Admitido

Propoñentes:

  • Paula Prado del Río
  • María Ángeles García Míguez
  • María Isabel Novo Fariña
  • César Manuel Fernández Gil
  • Aurelio Alfonso Núñez Centeno
  • José Alberto Pazos Couñago
  • María Julia Rodríguez Barreira
  • Jacobo Moreira Ferro

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/06/2018 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10032914
03/07/2018 Admisión a trámite e publicación Mesa do Parlamento
04/07/2018 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10010019
04/07/2018 Publicación da iniciativa BOPG Número: 331
saltar ao pe de páxina