saltar ao contido

Expediente: 11/PPL-000002

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia

Número de rexistro de entrada: 11006203

Data de creación: 07/12/2020

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Tramitado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
07/12/2020 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11006203
09/12/2020 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
09/12/2020 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11001517
09/12/2020 Notificación á Consellería Rexistro de saída: 11001518
09/12/2020 Publicación da iniciativa BOPG Número: 59
14/12/2020 Informes de impacto de xénero Rexistro de entrada: 11006439
14/12/2020 Criterio do Goberno Rexistro de entrada: 11006463
15/12/2020 Coñecemento informe impacto de xénero e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
15/12/2020 Coñecemento criterio do Goberno e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
22/12/2020 Toma en consideración polo Pleno do Parlamento Pleno do Parlamento
23/12/2020 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 11001720
23/12/2020 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11006778
23/12/2020 Publicación e apertura prazo presentación de emendas BOPG Número: 67
23/12/2020 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11001754
29/12/2020 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 68
30/12/2020 Coñecemento da toma en consideración e apertura do prazo de emendas Mesa do Parlamento
30/12/2020 Apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
30/12/2020 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11001832
30/12/2020 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 11007095
04/01/2021 Publicación e apertura prazo presentación de emendas BOPG Número: 70
08/01/2021 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
08/01/2021 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11001934
08/01/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11001934
11/01/2021 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 73
12/01/2021 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
15/01/2021 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 11008119
19/01/2021 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11002089
19/01/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002089
19/01/2021 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 11008461
19/01/2021 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/01/2021 Asignación a comisión Mesa do Parlamento
20/01/2021 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 11008561
20/01/2021 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11002108
20/01/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002108
20/01/2021 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 79
20/01/2021 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11002133
20/01/2021 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/01/2021 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 80
22/01/2021 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 11008911
25/01/2021 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11009004
25/01/2021 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11009006
25/01/2021 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11009007
26/01/2021 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11002208
26/01/2021 Dación da conta pola presidencia Mesa do Parlamento
26/01/2021 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
26/01/2021 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 11009129
27/01/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002220
27/01/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11009157
27/01/2021 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11002221
27/01/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11009148
27/01/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11009212
27/01/2021 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 83
27/01/2021 Admisión corrección erros Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
28/01/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11009231
29/01/2021 Designación da Ponencia Comisión
29/01/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11009357
29/01/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002275
01/02/2021 Publicación da designación da Ponencia BOPG Número: 86
02/02/2021 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
02/02/2021 Coñecemento da designación dos ponentes Mesa do Parlamento
12/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002576
12/02/2021 Publicación do informe da Ponencia BOPG Número: 93
15/02/2021 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
15/02/2021 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11002638
15/02/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11011044
15/02/2021 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 11011052
15/02/2021 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 11011056
16/02/2021 Coñecemento do ditame da Comisión Mesa do Parlamento
16/02/2021 Admisión do mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
17/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002704
17/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002705
17/02/2021 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 96
17/02/2021 Publicación das emendas e dos votos particulares BOPG Número: 96
23/02/2021 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
24/02/2021 Notificación ao presidente da Xunta Rexistro de saída: 11002932
24/02/2021 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 11002933
24/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002934
24/02/2021 Publicación da lei BOPG Número: 101
24/02/2021 Certificación Rexistro de saída: 11002931
saltar ao pe de páxina