saltar ao contido

Expediente: 11/SCNP-000001

Detalle do expediente

Extracto: Solicitude de creación da Comisión non permanente de estudo para o seguimento das políticas relativas á discapacidade e elaboración de novas propostas a prol da integración das persoas con discapacidade

Número de rexistro de entrada: 11001473

Data de creación: 08/09/2020

Órgano ditaminante: Comisión N.P. para o seguimento das políticas relativas á discapacidade

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  • Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
08/09/2020 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11001473
15/09/2020 Acordo de creación da Comisión pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento
15/09/2020 Criterio favorable da Xunta de Portavoces Xunta de Portavoces
16/09/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11000339
16/09/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11000339
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002251
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002271
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002275
08/10/2020 Oficio de execución de acordos de comisión Rexistro de saída: 11000674
09/10/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11003336
13/10/2020 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
15/10/2020 Comunicación Rexistro de saída: 11000734
14/10/2021 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11006017
19/10/2021 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 11023822
19/10/2021 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11006078
20/10/2021 Aprobación das normas de funcionamento da Comisión Comisión
20/10/2021 Delegación na Mesa da Comisión (art. 44) Comisión
20/10/2021 Fixación do prazo de presentación de propostas ao plan de traballo Comisión
20/10/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11023859
20/10/2021 Oficio de execución de acordos de comisión Rexistro de saída: 11006098
20/10/2021 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11006091
22/10/2021 Publicación das normas de funcionamento BOPG Número: 217
25/10/2021 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
27/10/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11006233
15/11/2021 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 11024919
15/11/2021 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 11024939
15/11/2021 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11006419
15/11/2021 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 11024978
15/11/2021 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11006424
29/12/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11026725
29/12/2021 Oficio de execución de acordos de comisión Rexistro de saída: 11006938
30/12/2021 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
07/01/2022 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11007020
23/03/2022 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11008467
25/03/2022 Invitación Rexistro de saída: 11008510
25/03/2022 Invitación Rexistro de saída: 11008511
25/03/2022 Invitación Rexistro de saída: 11008512
25/03/2022 Invitación Rexistro de saída: 11008513
25/03/2022 Invitación Rexistro de saída: 11008514
25/03/2022 Invitación Rexistro de saída: 11008515
25/03/2022 Invitación Rexistro de saída: 11008516
07/04/2022 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11033548
13/04/2022 Comparecencia en Comisión Comisión
13/04/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11008841
13/04/2022 Modificación do plan de traballo Comisión
18/04/2022 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11033767
31/01/2023 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11048810
01/02/2023 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11048836
01/02/2023 Designación da Ponencia Comisión
01/02/2023 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11013485
01/02/2023 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11048891
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013488
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013489
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013490
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013491
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013492
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013493
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013494
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013495
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013496
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013497
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013498
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013499
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013500
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013501
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013502
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013503
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013504
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013505
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013506
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013507
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013508
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013509
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013510
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013511
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013512
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013513
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013514
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013515
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013516
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013517
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013518
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013519
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013520
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013521
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013522
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013523
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013524
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013525
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013526
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013527
01/02/2023 Comunicación Rexistro de saída: 11013528
20/02/2023 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11050233
20/02/2023 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11013936
20/02/2023 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11050238
20/02/2023 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11013938
22/02/2023 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11013986
24/02/2023 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11050498
03/03/2023 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11050877
03/03/2023 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11014169
saltar ao pe de páxina