saltar ao contido

Expediente: 11/SCNP-000003

Detalle do expediente

Extracto: Solicitude de creación da Comisión non permanente de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Número de rexistro de entrada: 11001475

Data de creación: 08/09/2020

Órgano ditaminante: Comisión N.P. de estudo sobre a seguridade viaria en Galicia

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia
  • Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego
  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
08/09/2020 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11001475
15/09/2020 Acordo de creación da Comisión pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento
15/09/2020 Criterio favorable da Xunta de Portavoces Xunta de Portavoces
16/09/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11000340
16/09/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11000340
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002253
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002271
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002277
08/10/2020 Oficio de execución de acordos de comisión Rexistro de saída: 11000673
09/10/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11003335
13/10/2020 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
15/10/2020 Comunicación Rexistro de saída: 11000731
15/10/2020 Comunicación Rexistro de saída: 11000736
11/11/2020 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11001188
12/11/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11001192
16/11/2020 Fixación do prazo de presentación de propostas ao plan de traballo Comisión
16/11/2020 Delegación na Mesa da Comisión (art. 44) Comisión
16/11/2020 Aprobación das normas de funcionamento da Comisión Comisión
16/11/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11001244
16/11/2020 Oficio de execución de acordos de comisión Rexistro de saída: 11001249
17/11/2020 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11005480
19/11/2020 Publicación das normas de funcionamento BOPG Número: 49
03/12/2020 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 11006127
03/12/2020 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 11006136
04/12/2020 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11001485
23/12/2020 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11001744
23/12/2020 Solicitude de reunión Rexistro de entrada: 11006789
13/01/2021 Solicitude de reunión Rexistro de entrada: 11007763
14/01/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11008008
18/01/2021 Aprobación do plan de traballo da Comisión Comisión
19/01/2021 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 11008355
19/01/2021 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
24/02/2021 Notificación á Delegación do Goberno Rexistro de saída: 11002919
24/02/2021 Invitación Rexistro de saída: 11002921
24/02/2021 Invitación Rexistro de saída: 11002920
24/02/2021 Invitación Rexistro de saída: 11002922
24/02/2021 Invitación Rexistro de saída: 11002923
24/02/2021 Invitación Rexistro de saída: 11002924
24/02/2021 Invitación Rexistro de saída: 11002925
16/03/2021 Comparecencia en Comisión Comisión
16/04/2021 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11003567
21/04/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11014612
21/04/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11014600
21/04/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11014594
22/04/2021 Designación da Ponencia Comisión
22/04/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11003641
22/04/2021 Acordo de designación da Ponencia Rexistro de entrada: 11014668
23/04/2021 Publicación da designación da ponencia BOPG Número: 128
26/04/2021 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
08/02/2022 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11007634
14/02/2022 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11030532
14/02/2022 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11007765
21/02/2022 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11007913
28/02/2022 Aprobación do ditame/informe/documento Comisión
28/02/2022 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11008043
28/02/2022 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11031358
28/02/2022 Oficio de execución de acordos de comisión Rexistro de saída: 11008052
04/03/2022 Notificación á Xunta de Portavoces Rexistro de saída: 11008145
04/03/2022 Presentación de votos particulares Rexistro de entrada: 11031652
05/03/2022 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11008159
10/03/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11008300
11/03/2022 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11032065
14/03/2022 Publicación do ditame/informe BOPG Número: 291
14/03/2022 Publicación dos votos particulares BOPG Número: 291
15/03/2022 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
22/03/2022 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
30/03/2022 Notificación á Consellería da Presidencia Rexistro de saída: 11008610
30/03/2022 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 11008611
30/03/2022 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11008612
31/03/2022 Publicación do acordo BOPG Número: 301
saltar ao pe de páxina