saltar ao contido

Expediente: 11/SCNP-000005

Detalle do expediente

Extracto: Solicitude de creación dunha comisión non permanente de estudo sobre a recuperación económica e social de Galicia a causa da pandemia da covid-19

Número de rexistro de entrada: 11001848

Data de creación: 14/09/2020

Órgano ditaminante: Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
14/09/2020 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11001848
15/09/2020 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11000332
15/09/2020 Acordo de creación da Comisión pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento
15/09/2020 Criterio favorable da Xunta de Portavoces Xunta de Portavoces
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002250
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002271
21/09/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11002278
08/10/2020 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 11003222
08/10/2020 Constitución da Comisión Comisión
13/10/2020 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
15/10/2020 Comunicación Rexistro de saída: 11000733
15/10/2020 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11000738
15/10/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11000737
16/10/2020 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 11003742
16/10/2020 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 11003743
17/10/2020 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 11003755
17/10/2020 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11000759
19/10/2020 Aprobación das normas de funcionamento da Comisión Comisión
19/10/2020 Delegación na mesa da comisión (art. 44) Comisión
19/10/2020 Fixación do prazo de presentación de propostas ao plan de traballo Comisión
19/10/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11000779
20/10/2020 Oficio de execución de acordos de comisión Rexistro de saída: 11000787
26/10/2020 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 11004200
26/10/2020 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 11004201
26/10/2020 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 11004203
26/10/2020 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11000885
26/10/2020 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 11004229
27/10/2020 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 11004302
27/10/2020 Aprobación do plan de traballo da Comisión Comisión
30/10/2020 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11004486
30/10/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 11000931
30/10/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000939
30/10/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000940
30/10/2020 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11000942
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000949
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000950
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000951
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000952
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000960
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000961
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000962
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000963
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000964
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000965
02/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11000966
03/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
03/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
04/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001021
04/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001022
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001027
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001028
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001029
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001030
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001031
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001032
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001033
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001034
04/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001035
04/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
05/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001047
05/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001048
05/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001049
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001054
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001056
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001057
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001058
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001059
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001060
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001061
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001062
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001063
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001064
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001065
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001066
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001067
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001068
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001069
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001070
05/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001071
05/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
05/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
06/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001073
06/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001086
06/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
06/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
09/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001101
09/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001102
09/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001103
09/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001105
09/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001106
09/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001107
09/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001108
09/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001119
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001120
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001121
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001122
10/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005064
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001123
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001124
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001125
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001126
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001134
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001135
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001136
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001137
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001138
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001139
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001140
10/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001141
12/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005239
12/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
12/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
13/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005338
13/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
16/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005371
16/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
17/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005458
17/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001259
17/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
17/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005500
18/11/2020 Invitación Rexistro de saída: 11001291
18/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
19/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005631
19/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
19/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
20/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005711
20/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
23/11/2020 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 11005765
23/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
23/11/2020 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11001351
24/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001362
24/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001369
24/11/2020 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11001374
25/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005805
27/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
27/11/2020 Comparecencia en Comisión Comisión
30/11/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11005967
02/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006050
10/12/2020 Proposta do grupo parlamentario Rexistro de entrada: 11006247
10/12/2020 Solicitude de reunión Rexistro de entrada: 11006272
10/12/2020 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11001548
11/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006336
11/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006367
11/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006370
11/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006371
11/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006372
11/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006373
11/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006374
15/12/2020 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
16/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006551
16/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006552
16/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006553
16/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006555
17/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006579
17/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006582
21/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006675
21/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006690
23/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006779
23/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006782
23/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006834
23/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006835
28/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006852
28/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006893
28/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006912
29/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006915
29/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11006918
29/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007006
30/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007045
30/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007039
30/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007080
31/12/2020 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007130
04/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007131
04/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007140
04/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007162
05/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007218
07/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007375
08/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007443
13/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007750
13/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007753
13/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11007757
15/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11008199
15/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11008200
19/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11008361
25/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11008962
27/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11009140
27/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11009141
29/01/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11009337
16/02/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11011085
17/02/2021 Solicitude de reunión Rexistro de entrada: 11011187
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002731
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002730
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002733
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002734
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002735
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002736
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002737
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002738
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002739
17/02/2021 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 11002732
19/02/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11011442
19/02/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11011444
24/02/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11011689
25/02/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11011721
25/02/2021 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 11011722
25/02/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11011724
25/02/2021 Designación da Ponencia Comisión
25/02/2021 Acordo de designación da Ponencia Rexistro de entrada: 11011756
25/02/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11002942
26/02/2021 Publicación da designación da ponencia BOPG Número: 103
15/03/2021 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 11012756
09/04/2021 Solicitude de comparecencia Rexistro de entrada: 11014026
21/04/2021 Comparecencia en Comisión Comisión
07/06/2021 Notificación á ponencia ou grupo de traballo Rexistro de saída: 11004297
07/06/2021 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
07/06/2021 Proposta de proxecto do ditame Rexistro de entrada: 11016972
08/06/2021 Notificación á ponencia ou grupo de traballo Rexistro de saída: 11004301
15/06/2021 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11004371
21/06/2021 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11017510
21/06/2021 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11017526
21/06/2021 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11017527
21/06/2021 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 11017534
21/06/2021 Proposta do grupo parlamentario Rexistro de entrada: 11017541
22/06/2021 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 11004435
23/06/2021 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11004472
23/06/2021 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 11004479
29/06/2021 Aprobación do proxecto de ditame da Comisión Comisión
30/06/2021 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 11017749
05/07/2021 Presentación de votos particulares Rexistro de entrada: 11017892
05/07/2021 Presentación de votos particulares Rexistro de entrada: 11017890
05/07/2021 Presentación de votos particulares Rexistro de entrada: 11017893
06/07/2021 Presentación de votos particulares Rexistro de entrada: 11017897
06/07/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11004713
08/07/2021 Publicación do ditame/informe BOPG Número: 167
08/07/2021 Publicación dos votos particulares BOPG Número: 167
09/07/2021 Solicitude Rexistro de entrada: 11017998
09/07/2021 Solicitude Rexistro de entrada: 11017999
09/07/2021 Solicitude Rexistro de entrada: 11018000
13/07/2021 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
14/07/2021 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 11004790
15/07/2021 Publicación do ditame/informe BOPG Número: 171
saltar ao pe de páxina