saltar ao contido

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023

Índice de contidos

Calendario de tramitación do proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023

Outubro 2022

Día Hora Asunto
xoves 20   Presentación dos orzamentos.
11:30 MESA DO PARLAMENTO: Cualificación e admisión a trámite e aprobación do calendario de tramitación do proxecto de lei.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Asignación á comisión competente, audiencia en relación co calendario de tramitación.
  Publicación do proxecto de lei no BOPG.
venres 21 18:30 Remata o prazo para a solicitude de comparecencias na Comisión 3.ª.
luns 24   Calendario de comparecencias a fixar pola mesa da Comisión 3.ª.
mércores 26   Comparecencias na Comisión 3ª.
xoves 27   Comparecencias na Comisión 3ª.
venres 28   Comparecencias na Comisión 3ª.
luns 31   Comparecencias na Comisión 3ª.

Novembro 2022

Día Hora Asunto
mércores 2   Comparecencias na Comisión 3ª.
10:30 MESA DO PARLAMENTO
11:30 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 8 e 9 de novembro.
xoves 3   Comparecencias na Comisión 3ª.
venres 4   Comparecencias na Comisión 3ª.
martes 8 18:30 Remate do prazo de presentación das emendas á totalidade.
  PLENO.
mércores 9   PLENO.
venres 11   Cualificación das emendas á totalidade pola Mesa da Comisión 3ª.
luns 14   Publicación das emendas á totalidade no BOPG.
martes 15 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno para o debate orzamentario de totalidade do 21 de novembro e do Pleno do 22 de novembro.
xoves 17 18:30 Remate do prazo das emendas parciais.
luns 21   PLENO DO DEBATE DE TOTALIDADE DE ORZAMENTOS.
martes 22   PLENO.
mércores 23   PLENO.
09:00 MESA DO PARLAMENTO.
09:15 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno 1 e 2 de decembro.
xoves 24   Cualificación das emendas parciais pola Mesa da Comisión 3ª.
  Convocatoria da Comisión 3.ª para a designación da ponencia.
venres 25   Publicación das emendas parciais no BOPG.
luns 28   Reunión da Comisión 3º e designación da ponencia.
martes 29   Informe de ponencia.
mércores 30   Informe de ponencia.

Decembro 2022

Día Hora Asunto
xoves 1   PLENO.
venres 2   PLENO.
luns 5   Publicación do informe da ponencia no BOPG.
  Convocatoria da Comisión 3.ª para a elaboración do ditame.
mércores 7 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
  Ditame da comisión.
venres 9   Ditame da comisión.
luns 12   Ditame da comisión (escritos de mantemento de emendas e, se é o caso, de formalización de votos particulares)
martes 13 10:30 MESA DO PARLAMENTO.
12:00 XUNTA DE PORTAVOCES: Para fixar a orde do día do Pleno do 20 de decembro.
mércores 14   Publicación do ditame da Comisión.
  Mantemento de emendas e formulación de votos particulares.
martes 20   PLENO ORZAMENTARIO.
mércores 21   PLENO.

Proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia 2023

Logo do debate de orzamentos 2023

Videos dos debates

Os videos das distintas sesións pode encontralos na:

mediateca do Parlamento de Galicia Mediateca do parlamento de Galicia

saltar ao pe de páxina