saltar ao contido

Directorio telefónico

Parlamento de Galicia
Dirección: Rúa do Hórreo nº 63, 15701, Santiago de Compostela
Teléfono: 981 55 13 00
Páxina web: www.parlamentodegalicia.gal
Presidente: Miguel Ángel Santalices Vieira

Secretaría

Teléfono: 981 55 13 01 / 981 55 13 30
Fax: 981 55 14 25 / 981 55 14 00
Vicepresidenta primeira: María Elena Candia López

Secretaría

Teléfono: 981 55 13 46
Fax: 981 55 14 04
Vicepresidenta segunda: María Montserrat Prado Cores

Secretaría

Secretaria: María Corina Porro Martínez

Secretaría

Teléfono: 981 55 13 53
Vicesecretaria: Marina Ortega Otero

Secretaría

Teléfono: 981 55 15 31 / 981 55 13 36
Director do Gabinete da Presidencia

Pedro Francisco Rojo Otero

Teléfono: 981 55 13 02
Fax: 981 55 14 00
Xefe de Prensa:

Juan Carlos Varela Castiñeiras

Teléfono: 981 55 13 29
Fax: 981 55 14 00
Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Portavoz: Jose Alberto Pazos Couñago

Teléfono: 981 55 15 10 / 981 55 15 19 (Prensa)
Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego

Portavoz: Ana Belén Pontón Mondelo

Teléfono: 981 55 15 45 / 981 55 15 50/51 (Prensa)
Fax: 981 55 14 20 (Grupo) / 981 55 14 21 (Prensa)
Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Portavoz: Luis Manuel Álvarez Martínez

Teléfono: 981 55 15 30 / 981 55 15 38 (Prensa)
Fax: 981 55 14 18 (Grupo) / 981 55 14 19 (Prensa)
Oficialía Maior

Letrado oficial maior: Xosé Antón Sarmiento Méndez

Teléfono: 981 55 13 20 / 21
Fax: 981 55 14 08
Intervención e Asuntos Económicos

Interventora: Carolina Costoya Pardo

Viceinterventora: María del Carmen Fernández da Silva

Teléfono: 981 55 13 26
Fax: 981 55 14 10
Servizo de Tecnoloxías da Información

Xefe do Servizo: Pedro Vila López

Teléfono: 981 55 13 16 / 78
Fax: 981 55 14 16
Servizo de Asistencia Parlamentaria

Xefe do Servizo: María Rosa Buceta López

Teléfono: 981 55 13 00 ext.: 2309
Servizo de Publicacións

Xefe do Servizo: Xermán García Cancela

Teléfono: 981 55 13 00 ext.: 2317
Fax: 981 55 14 25
Servizo de Persoal e Réxime Interior

Xefe do Servizo: Francisco Javier Freire González

Teléfono: 981 55 13 19
Fax: 981 55 14 14
Rexistro
Fax: 981 55 14 09
Biblioteca
Teléfono: 981 55 13 00 (Ext.) 2311 / 2120 / 2121
Fax: 981 55 14 06
Documentación
Teléfono: 981 55 13 00 (Ext.) 2126 / 2127
Fax: 981 55 14 07
Seguridade e control de acceso
Teléfono: 981 55 13 27 (Ext.) 2049 / 2327
Servizo de Tecnoloxías da Información

Atención ao usuario

Teléfono: 981 55 13 00 (Ext.) 2117 / 3194
saltar ao pe de páxina